Официален сайт на Катедрата по български език

__________________________________________________________________

Видео от семинара по корпусна лингвистика, организиран през 2019 г. от Лабораторията по приложна лингвистика в Шуменския университет

Почетна грамота от Съюза на учените за проф. Димитър Попов (декември 2019 г.)

Семинар за проблемите на съвременната хуманитаристика (18.11.2019 г.)

Проф. д-р Димитър Попов с Наградата на Шумен за наука в системата на образованието и науката за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки (24.05.2019 г.)

Реч на проф. Димитър Попов за Умберто Еко в Националната библиотека (16.02.2018 г.)

Отличиха проф. Димитър Попов за принос в езикознанието - RADIAN.BG

Награждаването на проф. Димитър Попов в Президиума на БАН на 16.02.2018 г.

Детският език като феномен (Радио Шумен) Интервю с проф. В. Попова (12.01.2018)

За думите (1001 защо – Ефир знание) Интервю с проф. Димитър Попов за програма Христо Ботев (21.11.2017)

проф. Димитър Попов "За езика на/в медиите" – Миглена Стефанова от Радио Шумен разговаря с проф. Димитър Попов (03.11.2017)

Публична лекция на проф. д-р Димитър Попов в ШУ "Епископ Константин Преславски" по време на Епископ-Константиновите четения на 19.05.2017 г. в аула 219

Сборник с доклади от I-ва Международна научно-практическа конференция «Езикът в координатите на масмедиите», 2016

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Интервю с доц. д-р Димитър Попов по повод новото издание на книгата „Стилистика“

Интервю с Велка Попова в "Добър ден, Шумен!" 13.09.2016

Представяне на книгата „Стилистика“ от доц. д-р Димитър Попов в Националната библиотека

Видео от представянето на „Стилистика“ от доц. д-р Димитър Попов в Националната библиотека

Снимкова галерия от представянето на книгата „Стилистика“ от доц. д-р Димитър Попов в Националната библиотека

Специализиран портал за хуманитаристика Liternet

Edu academia

Researchgate

Blogspot of Dimitar Popov

Home page of Kiril Simov

Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN)

Национална пътна карта за научна инфраструктура

Web concordance