Семинар за докторанти (18.11.2019 г.)

Снимки от семинара

Видео

Център за обучение на докторанти към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, по инициатива на Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова" и под патронажа на Ректора, организира на 18 ноември 2019 г. от 9:15 ч. до 11:30 ч. в аудитория 309, Корпус 1, семинар за докторанти, постдокторанти, студенти и преподаватели, които се интересуват от проблемите на научното изследване и съвременната хуманитаристика.

Проф. д-р Петя Осенова изнесе лекция на тема: „Въпроси на корпусната лингвистика“, а доц. д-р Кирил Симов изнесе лекция на тема: „Програмата WebClaRK - ресурси и възможности“.

**************Архив**************

Цикъл лекции по АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ - Шумен, 2015

Photo Gallery
( История от семинара )

Уважаеми Колеги,
По инициатива на Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова" и под патронажа на Ректора имаме удоволствието да поканим докторантите, студентите и преподавателите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на поредната сбирка на докторантския семинар, която ще се състои на 25 ноември 2015 г. (сряда) от 14.00 ч. в 309 зала на Ректората.

В програмата на семинара:


Лектор: проф. д-р Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климхяжъйгжяент Охридски“)

Водещ на семинара:
Доц. д-р Димитър Димитров Попов

 


 

Презентации от семинара

 

Лекция във формат ".mp3"

Презентация от проведения семинар
_____________________________

Докторантски семинар на "Факултета по хуманитарни науки" - Шумен, 2012

Photo Gallery
( История от семинара )

Уважаеми Колеги,
Факултетът по хуманитарни науки и Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова" имат имат удоволствието да ви поканят преподавателите, докторантите и студентите на поредната сбирка на докторанския семинар на Факултета по хуманитарни науки, която ще се състои на 23 ноември 2012 г. (петък) от 9.00 ч. в 309 зала на Ректората.

В програмата на семинара:


1. Доц. д-р Кирил Симов (ИПОИ-БАН)
- Eлектронните корпуси: видове, обработка и използване;

2. Доц. д-р Петя Осенова (КБИ-СУ)
- Семантично моделиране на частите на речта в българския език;

3. Представяне на Инициативата CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure): Eлектронни лингвистични модели.

Водещ на семинара:
Доц. д-р Димитър Димитров Попов

 


 

Презентации от семинара

 

Семантично моделиране на българските части на речта

Eлектронни корпуси: видове, обработка и изполване