Семинар „Славянска езикова и литературна контактология“ (22.04.2024 г.)


Среща в Шумен на балкански българисти (15 април 2024 г.)


Семинар по речезнание на тема Съвременни аспекти на българското речезнание (26 март 2024 г.)


Семинар по социолингвистика Методика на социолингвистичното изследване (01 декември 2023 г.)


Първи обучителен семинар по Дигитална хуманитаристика (28-29 ноември 2023 г.)


Семинар и уъркшоп по българска диалектология (21 юни 2023 г.)


Онлайн семинар „Лингвистичните ресурси и тяхното значение за съвременната наука“ (18.12.2021 г.)


Онлайн семинар и обучение на докторантите от Лабораторията по приложна лингвистика на Шуменския университет (19.11.2021 г.)

Снимки от семинара

Видео

ЛЕКТОР - ПРОФ. Д-Р КИРИЛ СИМОВ ОТ ИНСТИТУТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ БАН

Семинарът беше проведен на 19.11.2021 г. в рамките на работната програма на проекта КлаДа-БГ. Бяха разисквани проблеми на съвременната корпусна лингвистика, а така също бяха представени от проф. Кирили Симов (ръководител на консорциума КлаДа-БГ) функционалностите и възможните приложения на уеб системата Web CLaRK и WORD-NET. От Лабораторията по приложна лингвистика в събитието се включиха проф. Димитър Попов, проф. Велка Попова, доц. Станимир Железов, доц. Красимир Кордов и докторантките Жанета Андреева, Ани Ангелова и Даниела Иванова.


Семинар за докторанти (18.11.2019 г.)

Снимки от семинара

Видео

Център за обучение на докторанти към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, по инициатива на Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова" и под патронажа на Ректора, организира на 18 ноември 2019 г. от 9:15 ч. до 11:30 ч. в аудитория 309, Корпус 1, семинар за докторанти, постдокторанти, студенти и преподаватели, които се интересуват от проблемите на научното изследване и съвременната хуманитаристика.

Проф. д-р Петя Осенова изнесе лекция на тема: „Въпроси на корпусната лингвистика“, а доц. д-р Кирил Симов изнесе лекция на тема: „Програмата WebClaRK - ресурси и възможности“.


Цикъл лекции по АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ - Шумен, 2015

Photo Gallery
( История от семинара )

Уважаеми Колеги,
По инициатива на Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова" и под патронажа на Ректора имаме удоволствието да поканим докторантите, студентите и преподавателите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на поредната сбирка на докторантския семинар, която ще се състои на 25 ноември 2015 г. (сряда) от 14.00 ч. в 309 зала на Ректората.

В програмата на семинара:


Лектор: проф. д-р Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климхяжъйгжяент Охридски“)

Водещ на семинара:
Доц. д-р Димитър Димитров Попов

 


 

Презентации от семинара

 

Лекция във формат ".mp3"

Презентация от проведения семинар
_____________________________

Докторантски семинар на "Факултета по хуманитарни науки" - Шумен, 2012

Photo Gallery
( История от семинара )

Уважаеми Колеги,
Факултетът по хуманитарни науки и Лабораторията по приложна лингвистика "Аксела Лазарова" имат имат удоволствието да ви поканят преподавателите, докторантите и студентите на поредната сбирка на докторанския семинар на Факултета по хуманитарни науки, която ще се състои на 23 ноември 2012 г. (петък) от 9.00 ч. в 309 зала на Ректората.

В програмата на семинара:


1. Доц. д-р Кирил Симов (ИПОИ-БАН)
- Eлектронните корпуси: видове, обработка и използване;

2. Доц. д-р Петя Осенова (КБИ-СУ)
- Семантично моделиране на частите на речта в българския език;

3. Представяне на Инициативата CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure): Eлектронни лингвистични модели.

Водещ на семинара:
Доц. д-р Димитър Димитров Попов

 


 

Презентации от семинара

 

Семантично моделиране на българските части на речта

Eлектронни корпуси: видове, обработка и изполване