Езикови ресурси:
 
CHILDES Bulgarian LabLing Corpus
 
LABLASS - Речници на словесните асоциации
 
LABMETA - Речници на метафорите