ДЕСЕТИ ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2023

Oрганизатори:
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките

 

https://ibl.bas.bg/deseti-forum-vbalgarska-gramatikav/Участие в Международната юбилейна конференция CONFIBL 2022 (15-17.05.2022 г.)Программа | Международная научная конференция Фундаментальная лингвистика и проблемы судебной экспертизы: социальные сети как объект научного и экспертного анализа (5–6 октября 2021 года, Москва)
Международна конференция CLaDA-BG | Language Technologies and Digital Humanities in Bulgaria (LTаDH-BG), CLaDA-BG 2021 Conference (hybrid mode), First International CLaDA-BG Conference, Varna, Bulgaria in conjunction with RANLP 2021, 6 - 7 September 2021
Участие на учени от Лабораторията по приложна лингвистика на ШУ в конференция на УГАТУ (Уфимски държавен авиационен технически университет, Русия)
ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2018

Oрганизатори:
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките

 

http://ibl.bas.bg/forum-vbalgarska-gramatikav-2018/


***********Минали Събития***********

SPEECH AND LANGUAGE 2017 VI Internаtional Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language

October 27-29, 2017 ● Belgrade, Serbia
I-ВА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕЗИКЪТ В КООРДИНАТИТЕ НА МАСМЕДИИТЕ» - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 6-9 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.


Посвещава се на 45-годишния юбилей на Шуменския университет"Епископ Константин Преславски"

Шуменският университет е домакин и един от главните организатори на I-вата Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на масмедиите“. Парньори в това начинание са Институтът „Висша школа по журналистика и масови комуникации“ към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите. Основен идеен двигател и изпълнител на този проект от българска страна са изследователите от Лабораторията по приложна лингвистика и от Катедрата по руски език към Факултета по хуманитарни науки на ШУ. В организацията участват и представители на другите катедри с лингвистичен профил, както и Катедрата по журналистика. В програмния комитет на конференцията са привлечени изтъкнати учени от различни български и чуждестранни университети.

Конференцията ще се проведе през ранната есен на 2016 г. от 6-ти до 9-ти септември във Варна. Във нейния фокус попадат актуалното състояние и перспективите на изследванията, посветени на функционирането на славянските езици в масмедиите.

  • Повече информация може да се намери на уебсайта на конференцията - http://lcmm2016.shu.bg/ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС

“РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EARLY PREVENTION IN CHILDREN WITH VERBAL COMMUNICATION DISORDERS - SEPTEMBER 5-7, 2014 VARNA, BULGARIA

Четвърти международен конгрес „Ранна превенция и диагностика на вербалните комуникативни нарушения в детска възраст“ ще се проведе от 5-ти до 7-ми септември 2014 г. във Варна, България. Организатори на конгреса са Шумнеският университет „Епископ Константин Преславски“ (Шумен, България), Институтът по експериментална фонетика и говорна патология (Белград, Сърбия), Центърът за развитие на жизнените дейности (Белград, Сърбия) и Гръцката организация за слухово-речева терапия и комуникативни нарушения (Патра, Гърция). Конгресът ще включва лекции и доклади, които ще бъдат представени под формата на устна презентация или постер. Целта на Конгреса е изследователи от различни области на науката да дискутират широк кръг от теми, свързани с речта и езика, които да бъдат интерпретирани както в теоретичен, така и в приложен аспект. Сред основните научни направления, които са представени на конгреса, са:

- лингвистика, фонология и фонетика
- невролингвистика
- психолингвистика
- психофизиология на слуха, речта и езика
- прозодия и възприятие на речта
- слухова и говорна патология
- когниция, реч и език
- съзнание, когниция и психосоматика
- реч и неезикова информация
- генетика, език и реч
- философия на езика
- речева и слухова технология
- човешки фактори в речта и комуникационните системи
- специални образователни потребности

ИЗПРАЩАНЕ НА АБСТРАКТИТЕ: Кандидатите трябва да изпратят абстракт от една страница (максимум 300 думи) на Speech_Congres_Varna@shu-bg.net преди 20 юни 2014 г.

ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: След одобрение, готовите за отпечатване, пълни доклади (до 10 страници на английски език) ще бъдат публикувани в сборник с доклади, който ще бъде готов след конгреса. Докладите трябва да бъдат изпратени с имейл до Организационния комитет до 15 август 2014 г.

ЕЗИК: Официалните езици на Конференцията са английски, руски и български.


РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:

• 50 евро/100 лв. за български и чуждестранни участници

• 25 евро/ 50 лв. за докторанти и студенти

Таксата ще покрие разходите по организацията на Конференцията и публикуването на докладите в електронна форма Краен срок за плащане на таксата: 1 юни 2014 г.

Уважаеми колеги, срокът за плащане по банков път се удължава до 30.06.2014 г. / Бихте могли да платите и в деня но конференцията при регистрацията.


Научен комитет


Председател:

Живко Жеков


Заместник-председатели:

М. Совил (Сърбия)

М. Сканавис (Гърция)

М. Суботич (Сърбия)


Членове:

И. Савова (България)

М. Бонева (България)

Р. Райчев (България)

Й. Стоянова (България)

М. Воейкова (Русия)

Н. Василева (България)

Т. Ахутина (Русия)

Х. Бух (Холандия)

Р. Б. Бабич (Франция)

Г. Брекман (Израел)

В. Делич (Сърбия)

Ф. Грандори (Италия)

С. Голубович (Сърбия)

О. Гуни (Гърция)

Д. Хорга (Хърватска)

З. Ивановски (Македония)

С. Йовичич (Сърбия)

Д. Kоруга(Сърбия)

А. Костич (Сърбия)

Е. Лушей (САЩ)

П. Маркович (Сърбия)

К. Мацуно (Япония)

Л. Ракич (Сърбия)

Д. Ракович (Сърбия)

И. А. Стернин (Русия)

В. А. Шестаков (Русия)

Б. Тошович (Австрия)

Организационен комитет

Председател:

В. Попова (България)

Съпредседатели:

А. Алипиева (България)

С. Николова (България)

С. Пунишич (Сърбия)

Членове:

Д. Пенева (България)

П. Петков (България)

Д. Димитрова (България)

К. Колева (България)

С. Флайшерович (България)

Ц. Лазарова (България)

С. Кирилова (България)

Р. Ванева (България)

П. Христанова (България)

Секретариат:

П. Петков (България)

Д. Димитрова (България)


НАСТАНЯВАНЕ:

I. Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование- гр. Варна
– В случай, че желае да отседнете в хостела, моля отбележете своята резервация във Вашия регистрационен формуляр.

1. Нощувка в единична стая:                  30.00 лв.

2. Нощувка в двойна стая, за легло:      20.00 лв.

3. Нощувка в тройна стая, за легло:      19.00 лв.


II. Други възможности за настатняване – резервирайте ОНЛАЙН:

http://www.booking.com/city/bg/varna.de.html

http://bgstay.com/en-t-14-hotels-in-varna-bulgaria

http://bgstay.com/en-t-57-hotels-in-constantine_and_helena-bulgaria

http://bgstay.com/en-t-28-hotels-in-golden_sands-bulgaria

• Хотели в близост – до автобусна спирка „Почивка“

• По-отдалечени хотели – в гр. Варна и комплексите "Св. Константин и Елена" и "Златни пякъци"Място на провеждане на Конференцията: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование : ул. „Д-р Борис Божков“ 1, гр. Варна, България (www.ittd.acad.bg)

Важни файлове!!!
 

Програма

 

Блок-програма

 

FIRST CALL FOR PAPERS BG

APPLICATION FOR REGISTRATION & ABSTRACT FORM BG

 

***********Минали Събития***********


ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА СЛАВЯНСКИ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “СТАНДАРТ И СУБСТАНДАРТ – СИНХРОННИ И ДИАХРОННИ АСПЕКТИ” - Варна, 2004

SESSION OF THE COMMISSION FOR SLAVONIC STANDARD LANGUAGES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

STANDARD AND SUBSTANDARD - SYNCHRONIC AND DIACHRONIC ASPECTS - VARNA, 2004

Photo Gallery
( История )

По покана на Ректора проф. дфн Добрин Добрев Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" ще бъде домакин на тазгодишното заседание на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите. Заседанието ще се състои в периода 16 - 18 септември в Департамента на университета в гр. Варна. То ще бъде съпроводено от научна конференция на тема "Стандарт и субстандарт - синхронни и диахронни аспекти".

Повечето от членовете на Комисията, утвърдени учени от редица европейски славистични средища, вече подадоха заявки за участие. На лични покани отговориха и известни специалисти от български университети и от БАН. Пръв и дългогодишен председател на Комисията е покойният вече виден чешки учен проф. Алоис Йедличка. На заседанието й по време на ХІІІ славистичен конгрес в Любляна, Словения, за неин председател бе преизбран ст.н.с. от Словашката академия на науките Ян Босак. Представител за България в Комисията е доц. д-р Кина Вачкова от Шуменския университет. Пръв български представител е проф. Любомир Андрейчин, последван от проф. Венче Попова.

Главен организатор на заседанието и конференцията е Катедрата по български език към Факултета за хуманитарни науки на Шуменския университет с ръководител доц. д-р Кина Вачкова . Лабораторията по приложна лингвистика е един от съорганизаторите.

 

 


 

Програма на конференцията

Резюмета на докладите

Изисквания за техническото оформяне на докладите

 

Информация за пристигащи

Информация для прибывающих