Излезе от печат Увод в речезнанието


Книгата Увод в речезнанието представлява първи уводен системен университетски курс по речезнание в България. Тя има едновременно теоретичен, методологичен и приложен характер. Предназначена е преди всичко за тесни специалисти по обща и приложна (експериментална) фонетика, но може да бъде полезна и за по-широки специалисти от различни области на знанието – лингвисти, психолози, социолози, медийни експерти, криминолози, съдебни експерти, специалисти в областта на високите технологии, както и за всички, които се интересуват от проблемите на речевата комуникация.

В общата семиотична система за успешното протичане на междуличностната комуникация особено важно място заема феноменът устна реч със своите природни дадености (скорост на процесите на пораждане и възприятие на речта, органична връзка на звуковата материя с обкръжаващия ни свят и пр.), полифоничността на звуковата субстанция като форма на изказ и на израз на намерение и отношение на говорещия, а също и нейната полифункционалност в различни сфери на общуването.