Участие в Международната юбилейна конференция CONFIBL 2022


Видео

Изследователи от Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (LABLING), участваха в Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – ConfIBL 2022, която се проведе в София от 15 до 17 май 2022 година. В колективния доклад на проф. д-р Димитър Попов, проф. д-р Велка Попова, доц. д-р Станимир Железов и доц. д-р Красимир Кордов, изнесен в Секцията по компютърна и корпусна лингвистика, бяха представени възможностите на уеббазирана система за изследване на словесните асоциации LABLASS, разработена по проекта КЛаДА-БГ. Специален акцент беше поставен върху включените в Системата асоциативни речници.

Заседанието на Секцията по компютърна и корпусна лингвистика беше излъчено онлайн в Ютуб канала на Института за български език.