Обучение за работа в ZOOM

На 20-12-2020 г. беше проведено обучение по проекта КлаДа-БГ на членовете от екипа на ЛАБЛИНГ за работа в ZOOM. Водещ на обучението беше доц. Красимир Кордов. Специален акцент беше поставен върху конструирането на тематични фонове и за вграждането им при различни видео презентации. Присъстваха проф. Димитър Попов, проф. Велка Попова, д-р Владимир Василев и студентите Гизем Кърджалъ, Диана Белинова и Антонина Александрова.