СТЕНОГРАМА НА ПРЕМИЕРАТА

НА БИОБИБЛИОГРАФСКИЯ ТРИВИУМ ОТ ИЗДАНИЯ

„УМБЕРТО ЕКО В БЪЛГАРИЯ”

по случай българското председателство на Европейския съюз

(Под патронажа на г-жа Лиляна Павлова –

министър на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз)

Представят: Проф. д.ик.н. Стоян Денчев, г-жа Луиджина Педди,

Доц. д-р Красимира Александрова, Д-р Юлия Цинзова, проф. д-р Димитър Попов

16 февруари 2018 г., петък, 17:00 ч. –

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

(Централно фоайе)