Участие в 28. LIPP-SYMPOSIUM "Sprache in der digitalen Welt – Vermittlung, Variation, Politik", LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN, 30.11. – 02.12.2022

Снимки

От 30 ноември до 2 декември 2022 г. в Мюнхен се проведе 28. LIPP-SYMPOSIUM "Sprache in der digitalen Welt – Vermittlung, Variation, Politik". Бяха разисквани проблемите на езика в дигиталния свят. Шуменският университет беше представен от проф. Димитър Попов и проф. Велка Попова. В своя постер-доклад на тема "Der multimodale Ansatz in der Erforschung der bulgarischen Kindersprache" те представиха възможностите за мултимодално представяне на речта на едни от най-популярните интерактивни платформи като TalkBank и CHILDES, чиито разнообразни корпуси имат изключително широк спектър от приложения в различни сфери на науката и социалния живот, което ги определя като обществено значими. В този контекст беше презентиран първият електронен корпус с българска детска реч на интерактивната система CHILDES (Bulgarian LabLing Corpus), при което особен интерес и любопитство предизвикаха направените демонстрации на различни негови функционалности.