Успешна защита на докторска дисертация на тема "Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в българските политически речи"Снимкa

На 10 април 2023 год. в Шуменския университет беше защитена блестящо докторска дисертация на тема "Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в българските политически речи".
Поздравления за доктор Жанета Здравкова Андреева за достойното представяне!
Поздравления за Катедрата по български език!