Речник на асоциациите на носителите на български език от района на село Осмар, Шуменско (РАНБЕО)

В началото на март 2022 г. излезе от печат Речник на асоциациите на носителите на български език от района на село Осмар, Шуменско (РАНБЕО) с автори Велка Попова и Анета Недялкова. С него се популялизират резултати от свободен асоциативен експеримент, проведен в периода 2019–2021 година със 100 лица във възраст между 18 и 90 години от село Осмар и от разположените в непосредствена близост до него села Троица и Хан Крум.

Този принос е тематично тясно специализиран, като във фокус попадат остарелите и остаряващите думи в тяхната представеност в менталния лексикон на съвременния наивен носител на български език от едно българско селище. Това именно предопределя и доминирането в списъка със стимули на обозначения на реалии от далечното минало и такива, които назовават реалии от по-близкото минало, а именно от времето на социализма.

Асоциативните данни от РАНБЕО са представени паралелно в електронен формат в разработената по проекта CLADA-BG уеб-базирана система LABLASS, която дава възможност за съпоставително и контрастивно представяне на данните от вградените в нея различни речници, както и за тяхната визуализацията в контекста на асоциативно-вербалната мрежа на всеки отделен речник.